pleoros:

Martin Rietze - Etna volcano, 2013

Sunset via La jolla